1 » Polityka prywatności2

Producenci

Kontakt

 • BESTMARKET
  ul. Ks. Wilczewskiego 67
  40-675 Katowice
  NIP: 634-019-52-24
 • E-mail:shop@bestmarket.eu
 • Telefon+48 504 018 016
  +48 509 197 317
  +48 32 2017880-9
 • Fax+48 32 2017886

Newsletter

Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.

Zapisując się na newsletter wyrażam zgodę na przetwarzanie przez firmę Ameri-Pol Trading Ltd Sp. z o.o. z siedzibą w 40-675 Katowice, ul. Ks. Dr st. Wilczewskiego 67, moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu, w celu wysyłania do mnie ofert za pośrednictwem newslettera i potwierdzam, że zapoznałem / łam się z informacją o Administratorze i przetwarzaniu danych osobowych zawartych w Regulaminie i Polityce prywatności. Podanie danych jest dobrowolne, ale brak zgody uniemożliwia zapisanie się do newslettera.

 

Polityka prywatności

Polityka prywatności sklepu BESTMARKET

Zapewniamy naszym Klientom pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę ich danych osobowych.

Dane osobowe przekazywane nam przez Klientów przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonej przez Klienta zgody oraz wymogami prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.), zwanego dalej RODO. Dane osobowe Klientów przechowujemy na serwerach zapewniających ich pełne bezpieczeństwo. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnieni pracownicy Sklepu.

Każdy Klient, który przekazał nam swoje dane osobowe ma pełną możliwość dostępu do swoich danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też żądania usunięcia.

Sklep nie przekazuje, nie sprzedaje ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.

Nasz Sklep posługuje się również tzw. plikami cookies (ciasteczka). Pliki te są zapisywane na komputerze Klienta przez nasz serwer i dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta, w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb i gustów. Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty naszego Sklepu. Cookie dotyczące sklepu: informacje na temat sesji, ostatnio oglądane produkty, oddanie głosu w ankiecie.

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że jeżeli na stronie internetowej naszego Sklepu zamieszczamy linki prowadzące do innych, nieadministrowanych przez nas stron internetowych, to nie możemy odpowiadać ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Podejmując decyzję o przejściu na takie strony, Klient czyni to na własną odpowiedzialność. Zachęcamy przy okazji do zapoznania się z polityką prywatności realizowaną przez te strony, zanim Klient udostępni im swoje dane osobowe.

Materiały reklamowo - promocyjne wysyłamy Klientom jedynie wówczas, gdy wyrazili na to zgodę. Dotyczy to w szczególności newslettera wysyłanego Klientowi, jeżeli potwierdzi wyraźnie wskazanego przez nas linka zawierającego akceptację na otrzymywanie newslettera o aktualnych promocjach, rabatach i nowościach w naszym Sklepie. Materiały te dotyczą wyłącznie oferty naszego Sklepu.

Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa prywatności, w szczególności danych osobowych prosimy zgłaszać na adres shop@bestmarket.eu bądź telefonicznie pod numerem +48.501087134.

Polityka prywatności serwisu:
www.bestmarket.eu

1. Klauzula informacyjna związana z procesem przetwarzania danych osobowych w Sklepie – bestmarket.eu 

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.), zwanego dalej RODO dla Sklepu – bestmarket.eu, niniejszym informujemy, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: Ameri-Pol Trading Ltd Sp. z o.o. z siedzibą w 40-675 Katowicach, ul. Ks. Dr St. Wilczewskiego 67, Sąd Rejonowy  w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Nr KRS: 0000075362; NIP: 634-019-52-24; REGON: 271190000; Kapitał zakładowy 50.000 PLN – wpłacony w całości.

Z Administratorem Danych Osobowych można się skontaktować w następujący sposób:

- listownie pod adresem: Ameri-Pol Trading Ltd Sp. z o.o., 40-675 Katowice, ul. Ks. Dr St. Wilczewskiego 67,

- przez e-mail: shop@bestmarket.eu,

- telefonicznie: 32 201 78 80-9;

 1. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 1. wykonania umowy zawartej z Panem/Panią. Podstawą przetwarzania danych osobowych, takich jak: imię, nazwisko, adres do korespondencji / dostawy, nr telefonu, adres e-mail jest Pana/Pani dobrowolna zgoda i zawarta umowa (art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO),
 2. umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania ze Sklepu - bestmarket.eu, w tym dokonywania transakcji i płatności,
 3. zakładania i zarządzania Pana/Pani kontem oraz zapewnienia obsługi Pana/Pani konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych,
 4. realizacji umów zawartych w ramach umowy sprzedaży w Sklepie – bestmarket.eu,
 5. dla celu marketingu produktów własnych Administratora Danych Osobowych, w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów własnych, kontaktowania się w celach marketingowych poprzez dostępne konały komunikacji (e-mail, telefon) za Pana/ Pani zgodą – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes spółki (art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO),
 6. zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych za Pana/Pani zgodą,
 7. w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 8. rozpatrzenia reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 9. obsługi zgłoszeń, które Pan/Pani do nas skieruje (np. przez formularz kontaktowy),
 10. wykonywania czynności wymaganych obowiązującymi przepisami prawa i administracyjnymi;
 1. Pani/Pana dane zostały pozyskane podczas zakładania konta, a także w związku z transakcjami dokonywanymi przez Pana/Panią na stronie Sklepu – bestmarket.eu;
 2. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych będą następujące kategorie podmiotów:
  1. pracownicy Administratora Danych Osobowych zajmujący się obsługą i realizacją zamówień i umów Sklepu – bestmarket.eu,
  2. podmiot zewnętrzny – firma kurierska, zajmująca się na podstawie zawartej z Administratorem Danych Osobowych umowy, obsługą transportową klientów Administratora Danych Osobowych,
  3. podmioty świadczące na rzecz Administratora Danych Osobowych, na podstawie zawartych umów, usługi podatkowo-rachunkowe, magazynowania, obsługi teleinformatycznej, usługi pocztowe, a w razie potrzeby usługi windykacyjne, faktoringowe  i pomoc prawną,
  4. podmioty uprawnione do przetwarzania danych osobowych na mocy obowiązującego prawa;
 3. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania zawartej z Panem /Panią umowy, do upływu przedawnienia roszczeń związanych z umową, a w prawnie uzasadnionych interesach Administratora Danych Osobowych (marketing) do czasu wniesienia sprzeciwu i wycofania zgody na przetwarzanie, ale maksymalnie przez okres 7 lat od dnia zakończenia wykonania umowy;
 4. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Sprzeciw może Pan/Pani zgłosić w dogodny dla siebie sposób i w dowolnym momencie, a w szczególności poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: shop@bestmarket.eu lub za pośrednictwem innych środków porozumiewania się na odległość lub listownie na adres siedziby Administratora Danych Osobowych;
 5. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, w przypadku gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy ustawy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 6. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z realizacją zawartej z Panem/Panią umowy. Brak sprzeciwu z Pana/Pani strony jest traktowany jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych i podmioty współpracujące.
 7. Pana/Pani dane osobowe będą podlegać profilowaniu (będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany).
 8. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa Trzeciego.

Ta klauzula informacyjna realizuje obowiązek prawny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Nie wymaga żadnych działań z Pana/Pani strony.
 

2.Informacje ogólne.

 1. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").
  3. Poprzez gromadzenie logów technicznych serwera www.

3. Informacje w formularzach.

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
 2. W trakcie składania zamówienia lub rejestracji na stronie www.bestmarket.eu, KLIENT podaje następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres fizyczny do doręczeń PRODUKTÓW, adres e-mail, numer telefonu komórkowego. Dane te mogą być przetwarzane przez SPRZEDAWCĘ tylko w celu realizacji zamówienia KLIENTA w tym m.in. informowania KLIENTA o statusie zamówienia albo uzyskania opinii KLIENTA co do jego satysfakcji ze zrealizowanego zamówienia.
 3. KLIENT w osobnym oświadczeniu dostępnym na stronie internetowej bestmarket.eu, może wyrazić zgodę na przetwarzanie tych danych w innych celach niż związane z realizacją zamówienia, w tym marketingowych albo przesyłania wiadomości newsletter SPRZEDAWCY. Dane są podawane przez osoby, których dotyczą, dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwa realizacja usługi „Newsletter”
 4. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
 5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obsługi zamówienia, zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.

4. Informacja o plikach cookies.

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.
 10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia:https://www.google.com/ads/preferences/.

5. Logi serwera.

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  1. czas nadejścia zapytania,
  2. czas wysłania odpowiedzi,
  3. nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) - w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  6. informacje o przeglądarce użytkownika,
  7. Informacje o adresie IP.
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 4. Dane powyższe nie są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

6. Zarządzanie plikami cookies. Jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/system i postępuj zgodnie z instrukcjami:
  1. Internet Explorer
  2. Chrome
  3. Safari
  4. Firefox
  5. Opera
  6. Android
  7. Safari (iOS)
  8. Windows Phone
  9. Blackberry

Przejdź do strony głównej